Sagenga Barnehage

Barnehage med tre avdelinger i Siljan sentrum. Bygget har et rektangulært volum som knekkes for å oppta tomtas sol og lyspotensiale samt samle seg om utvendig tun/lekeområde. Saltaket åpner opp mot tunet og gir høye og luftige lekeareal. De store lekerommene er trukket fram og gir en fin artikulering av fasaden, fremhever lekearealet og gir skjermede innganger og uteplasser.

 

Reguleringsplan er utarbeidet i samarbeid med Siljan kommune. Planen legger til rette for bygging av ny barnehage med tre avdelinger i Siljan sentrum med tilhørende uteområdene og anlegg.  Det legges også til rette for framtidig etablering av bolig med tilhørende anlegg i sentrum.

 

Skisse- til detaljprosjekt, totalentreprisebeskrivelse, PGL, SØK, landskapsarkitektur, reguleringsplan.

Kategori

Offentlig - Barnehage - Landskap - Regulering

Prosjektnavn

Siljan Barnehage

Årstall

2019 - 2021

Areal

BRA.: 725 m2

Sted

Siljan

Oppdragsgiver

Siljan kommune

Byggherre/entreprenør

Mesto AS

Entrepriseform

Totalentreprise