Hopp til innholdet

SØR arkitekter AS er et arkitektkontor etablert av Kjell Søndergaard i 1946. I dag er vi 17 ansatte, hvorav 11 eiere, med hovedkontor på Notodden og underkontor i Bø . Vi er opptatt av tett oppfølging og nærhet til våre oppdragsgivere.

Som arkitekter har vi et generelt samfunnsansvar for å etablere gode rammer for menneskers liv i tillegg til å forvalte naturgrunnlaget på en best mulig måte. Derfor er kunnskap om naturen, evne til lokal stedstilpasning, inngående kunnskap og erfaring om tilgjengelighet og universell utforming, energiforbruk, god logistikk og økonomi alle viktige faktorer i våre plan- og byggeprosesser.

En viktig grunnholdning er å bidra til gode prosesser med oppdragsgiver og offentlig myndighet, noe som legger grunnlag for god stedstilpasning, god arkitektur og de varige, gode løsningene.

Kontoret har lang erfaring med plan- og utredningsarbeid og vektlegger god kommunikasjon med oppdragsgiver og offentlig myndighet.