Hopp til innholdet

Sted

Krøderen, Krødsherad kommune

Årstall

2023 - nå

Oppdragsgiver

Krødsherad kommune

Samarbeidspartner

SWECO

Faser/status

Område- / detaljregulering

Tjenester

PLAN, ARK, LARK

SØR arkitekter vant tilbudet om å lage områdereguleringsplan for Krøderen tettsted i Krødsherad kommune sammen med SWECO som tekniske fagrådgivere. Hensikten med planen er å legge til rette for en helhetlig utvikling av tettstedet Krøderen, gjennom å tilrettelegge for nye bolig- og næringstomter, tilby variasjon i boligtilbudet, styrke sentrum, skape møteplasser og knytte sammen de ulike delområdene i Krøderen.

Arealplanleggere, arkitekter og landskapsarkitekter hos oss jobber tett sammen med kommunen, fagrådgivere og lokale aktører for å utforme:
– gode løsninger for nye sentrumsnære boligfelt tilknyttet aktivitets- og rekreasjonsområde
– ny sentrumsakse som kobler sammen viktige samfunnsfunksjoner og møteplasser
– plan for midlertidig tiltak i planområdet
– fortetting av eksisterende boligområder
– utvikling av park og museumsområde
– utvidelse av næringsområdene
– forbedret trafikksituasjon.

Vi bistår også som rådgivere i en omfattende medvirkningsprosess som inkluderer:
– verksteder og dialogmøter med tettstedets befolkning og lokale aktører
– arbeidsmøter med lokalpolitikerne og presentasjoner i politiske møter
– barnetråkk registreringer og samlinger
– tilrettelegging for utstilling og åpent plankontor

Har du et prosjekt?

Vi tar hånd om hele prosessen fra regulering og arealplanlegging, til design av bygg, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og selvfølgelig også hele søknadsprosessen.

Kontakt oss