Hopp til innholdet

God arkitektur tar også hensyn til miljøet. Det bidrar vi med ved å ha et bevisst forhold til materialbruk og byggemetoder samt at vi gjerne bistår med vurderinger i forhold til mulig gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. De mest miljøsmarte arealene er de som allerede er bygd!

Vi tar hånd om hele prosessen fra regulering og arealplanlegging, til design av bygg, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og selvfølgelig også hele søknadsprosessen. Vårt kontor består av både sivilarkitekter MNAL, landskapsarkitekter MNLA, interiørarkitekter og DAK-operatør/BIM-tekniker.

Vår brede kompetanse er vår styrke – gode tverrfaglige prosesser kan vi.

Merverdi

«Vår visjon er å skape merverdi i våre prosjekter – tilføre prosjektene det ekstra som skaper gode rom, gode steder for alle – inne og ute.»