Hopp til innholdet

Sted

Lampeland, Flesberg kommune

Årstall

2023 -

Oppdragsgiver

Lampeland sentrumsutvikling AS

Areal

32.000 m2

Faser/status

Regulering, skisseprosjekt

Detaljregulering av sentrumsområde på Lampeland, med tilrettelegging for opptil 300 boenheter og forretning/kjøpesenter.

Intensjonen med planen er å bidra til videreutvikling og styrking av Lampeland som sentrum og tettsted.

Planen legger opp til boligbebyggelse med varierte boligtyper. I førsteetasjene legges det opp til utadrettet virksomhet som forretninger/kjøpesenter og andre servicefunksjoner, og mellom bebyggelsen legges det opp til gatetun og torg. Planen vil også sikre viktige forbindelser til omkringliggende friområder og aktivitetsområder.

Har du et prosjekt?

Vi tar hånd om hele prosessen fra regulering og arealplanlegging, til design av bygg, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og selvfølgelig også hele søknadsprosessen.

Kontakt oss