Notodden Gravlund

Notodden Gravlund

Notodden gravlund ville i løpet av de nærmeste 5-10 år ha underskudd på gravplasser. Oppgaven var å finne plass til flere gravplasser innenfor eksisterende areal. I tillegg skulle det utføres slik at gravlunden kan benyttes som rekreasjonsareal både for sørgende og alle som ønsker å gå igjennom gravlunden. Det er etablert både en navnet og en unavnet minnelund, et driftsbygg og et kolumbarium (Norges første etter ny lovgivning i 2021)

 

Kapellet på gravlunden var også i minste laget for noen begravelser og det ble utvidet med et tilbygg, samt bårerom, publikumstoaletter og en diskre kisteheis i bakkant.

 

Gravlundens hovedadkomst er innrammet med ny natursteinsmur med sedumdekke og en allè av svenskeasal. Alt av veier er fornyet i bredde, utstrekning og med nytt toppdekke som gjør hele gravlunden tilgjengelig. Alt av nye gravplasser er masseutskiftet med godkjente gravleggingsmasser. Eksisterende skråning er gjennomhugget for visuell kontakt mellom øvre og nedre gravlund og beplantet med rododendron for å øke prydverdi på gravlund. Belysning langs veiene er tilkommet, vann- og renovasjonsposter er nye.

 

Vinner av Notodden kommunes byggkikkpris i 2022

Publisert i NLAs årbok 2022

Publisert i NLAs eksempelsamling Sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen

Publisert i Arkitektur N nr. 5 2022

Kategori

Offentlig/Landskap

Prosjektnavn

Notodden Gravlund

Årstall

Utført 2017-2021

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

Notodden kirkelige fellesråd

Areal

Uteareal: 50 000m2