Hopp til innholdet

Sted

Østerås, Bærum

Årstall

2019-2020

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Samarbeidspartner

Byggfokus AS

Areal

1300 m2

Faser/status

Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt

Tjenester

ARK, IARK, LARK, SØK, PGL

Miljøprofil

BREEAM-NOR Excellent

Tolv boliger for mennesker med spesielle behov, samt fellesrom og personalbase. Byggets utforming bidrar til å oppnå gode lys og utsynsforhold og tilpasning til terreng.

Vi vant idekonkurranse / totalentreprise, og har arbeidet med prosjektet fra skisseprosjekt til og med detaljprosjekt. Hovedmateriale er massivtre og generelt skal alle materialer ha lavt karbonavtrykk. Prosjektet er utarbeidet som BIM prosjekt, fulgt av byggefase med papirløs og utslippsfri byggeplass.

Eiksveien 116 har en høy miljøprofil, er et FutureBuilt-prosjekt og er en del av Bærum kommunes Klimastrategi 2030 med BREEAM-NOR nivå Excellent. Prosjektet skal bidra til å teste ut klimavennlige og fremtidsrettede løsninger.

Fra 2024 er bygget pilotbygg i forskningsprosjektet Cultural-E. 
EU-prosjektet har som mål å videreutvikle teknologier og løsninger som kan videreføres i fremtidige plussenergibygg-prosjekter. Brukeradferd analyseres og erfaringer fra uttesting i pilotbygg hentes inn, med mål om å kunne lage retningslinjer og designstrategier for plussenergibygg i Europa. I tillegg til resultater fra testing av teknologi vil retningslinjene også inkludere og ivareta betydningen av sosioøkonomiske, kulturelle og klimatiske forhold på energiforbruk i et bygg. (I samarbeid med Sintef)

Blågrønne løsninger

Overvannet er brukt som en ressurs i landskapet etter tre trinns prinsippet som kjent under begrepet blågrønne løsninger samtidig som det åpne vannet er til glede for beboerne. Når det regner vil en åpen steinrenne langs stiene ta opp overvannet som ledes rundt langs den organisk formete vandrestien til ulike regnbed. Ved ekstremt regnvær vil vannet videreføres til et eget «Elvelandskap» som tilsvarende et fossefall vil renne over flere trinn ned til et infiltrasjonsbasseng under parkeringsplassen.

Har du et prosjekt?

Vi tar hånd om hele prosessen fra regulering og arealplanlegging, til design av bygg, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og selvfølgelig også hele søknadsprosessen.

Kontakt oss