Mulighetsstudier

Besøkssenter Skog – Drangedal kommune

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

Hemnes – Mulighetsstudie omsorgsboliger

Mulighetsstudie – gangakser Notodden

Vrådalsgate – forprosjekt

Mulighetsstudie Mikrohus

Autostrada Seljord

Konkurranse – Rein mat i sentrum

Mulighetsstudie for Nesbyen skole

Natt perspektiv

Eikeskar Dagsturhytte

Gulset senter

Industripromenaden

Nomes nye muligheter