Hopp til innholdet

Omsorgsbygget Eiksveien 116 er valgt ut som demobygg i EU-prosjektet Cultural-E. Prosjektet har som mål å videreutvikle teknologier og løsninger for plussenergibygg som enkelt kan videreføres i fremtidige prosjekter. Bærum kommune eier og drifter bygget. SINTEF koordinerer arbeidet inn mot forskningsprosjektet.

I tillegg til demobygget i Norge, bygges det tre andre demobygg i Franrike, Italia og Tyskland. Prosjektet skal resultere i retningslinjer og designstrategier for plussenergibygg i Europa.  Disse skal blant annet ta hensyn til hvordan sosioøkonomiske, kulturelle og klimatiske forhold påvirker endelig sluttforbruk av energi i et bygg.

Brukeradferd analyseres for å kunne oppnå mest mulig optimal drift.  Nøkkelfaktorer er fleksibilitet i energibruk, energilagring og energiproduksjon. Bygget Eiksveien 116 er allerede i drift, og det samles inn ulike data om energiforbruk, energiproduksjon og inneklima. SINTEF utvikler og tester ulike strategier for styring av energilaster, som elbillading og oppvarming av vann.

Eiksveien 116 er bygget med passivhusstandard, men ambisjonen er plussenergibygg-nivå. Resultatene fra Cultural-E kan gi svar på hvilke strategier og tilpasninger for styring og drift som er nødvendige for å nå ambisjonen.

Har du et prosjekt?

Vi tar hånd om hele prosessen fra regulering og arealplanlegging, til design av bygg, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og selvfølgelig også hele søknadsprosessen.

Kontakt oss