Hopp til innholdet

Sted

Munkerud, Oslo

Årstall

2019

Oppdragsgiver

Omsorgsbygg Oslo KF

Samarbeidspartner

Control AS

Areal

1000 m2

Faser/status

Skisse-/forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging i byggeperioden

Tjenester

ARK

Miljøprofil

BREEAM-NOR Very good

SØR arkitekter AS ble i 2017 engasjert av Control AS for å prosjektere en barnehage for Omsorgsbygg Oslo KF.

Prosjektet har en høy miljøprofil med vekt på arealeffektivitet og reduksjon av fotavtrykk. Bygget er modulbasert og bygd i massivtre, med grønt tak og solcellepaneler. Prosjektering ble utført i tett samarbeid med massivtreleverandør.  Bygget er sertifisert til BREEAM-NOR nivå Very Good.

Kompakt bygg

Munkerud Miljøbarnehage er en 6 avdelings barnehage for 108 barn i ulik alder, med ca. 22 ansatte. Totalt areal BRA ca. 1000 m2 over 2 etasjer (ca. 400 m2 i 1. etasje, 600 m2 2. etasje). Minst mulig fotavtrykk og 2. etasje krager også ut mot nord, som gir et godt område for plassering av vogner under tak. Trapp, heis, våtrom og tekniske føringer i en kjerne gjør at man får et kompakt og enkelt bygningsmessig konstruktivt prinsipp. Personalavdelingen i 2. et. er lagt mot nordøst med gode lysforhold. Fleksibilitet og sambruk av rom var viktig i prosjekteringen, møterom kan benyttes som lekerom, og stellerom/toaletter har lik utforming slik at alle avdelingene kan benyttes av mindre barn.

Miljøvennlige materialer

Innvendige veggoverflater er i massivtre-elementer (gran) med pustende overflater. Linoleum gulvbelegg. I kjerneområdene er det nedforet himling som gir stor fleksibilitet for fremføring for tekniske systemer. I øvrige arealer vil underside av massivtre-elementer være eksponert og åpent anlegg for kabling til lyspunkter etc. i himling.

Utvendig kledning er stående furu i ubehandlet kjerneved. Ytterveggselementer har liggende beslag av aluminium i overkant og underkant av vindu.

Har du et prosjekt?

Vi tar hånd om hele prosessen fra regulering og arealplanlegging, til design av bygg, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og selvfølgelig også hele søknadsprosessen.

Kontakt oss