Hopp til innholdet

Sted

Kongsberg

Årstall

2021

Oppdragsgiver

Skanska / Kongsberg kommunale eiendom (KKE)

Areal

3500 m2

Faser/status

Detaljprosjektering

Tjenester

ARK, IARK, LARK, SØK

Miljøprofil

BREEAM Good

Arkitekt tidligfase

L2 Arkitekter, Bjørbekk & Lindheim AS (LARK)

Kongsberg har fått en ny barneskole for 275 elever fra 1.-7. klasse.

Prosjektet omfatter detaljprosjektering av nytt skolebygg i henhold til utarbeidet forprosjekt fra L2 arkitekter. Vi har bistått med prosjektering, oppfølging og FDV-dokumentasjon innenfor fagområdene ansvarlig søker, arkitekturprosjektering, veg-, utearealer og landskapsutforming, samt interiørarkitekturprosjektering.

Skolen er oppført i  massivtre, og har to fløyer knyttet sammen av et åpent amfi, som beskrives som skolens hjerte. Prosjekteringsunderlaget er basert på plusshus. Prosjektet har oppnådd BREEAM-NOR klassifiseringen «Good».

Interiør

Fargekonseptet til bygget «Mangfold av farger» baserer seg på at man ikke benytter hvite vegger i bygget og at alle farger er duse toner med undertoner som fungerer godt med alle himmelretninger. Skolen har godt gjennomlys og tåler mye farge.

Vi har bistått Kongsberg kommunale eiendom KF med anskaffelsen av alt løst inventar til skolen. Å kartlegge bruken av skolen, for å fremskaffe mest mulig tilpassede møbler, samt å samkjøre løst inventar med farge og materialkonseptet til skolen er en viktig jobb, for at helhetsuttrykket skal bli finest mulig.

En fargerik skolegård

Uteoppholdsarealet er utformet med henblikk på at det skal være varierte aktivitets- og oppholdssoner for elevene tilpasset ulike aldersgrupper.

Hjertet av utearealet er festplassen med sitteamfi og overdekket scene. De forskjellige uterommene i skolegården blir knyttet sammen av en bred gangakse som kobler den eksisterende gymsalen, ny etablerte 7-erbane sammen med det nye skolebygg.

Nær elevinngangene ligger et stort lekeareal som er delt inn i to soner med alderstilpassende lekeapparater.

Overvann håndteres i infiltrasjonsområder med max. 10 cm dybde. All vegetasjon er lokal og stedegen ihht BREEAM-NOR Good klassifiseringen.

Parkering og en kiss & ride er organisert i øst fra skolebygget og er tydelig adskilt fra oppholdsarealene for elevene for å sikre en trygg situasjon for elevene.

Har du et prosjekt?

Vi tar hånd om hele prosessen fra regulering og arealplanlegging, til design av bygg, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og selvfølgelig også hele søknadsprosessen.

Kontakt oss