Hydroparken

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere Hydroparken for å tilrettelegge for funksjonsblanding i parken. Detaljreguleringen skal danne grunnlag for gode og enklere prosesser med hensyn til nyetableringer.

Kategori

Arealplan

Prosjektnavn

Hydroparken detaljreguleringsplan

Årstall

2019

Areal

-

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

Hydroparken AS