Omsorgsboliger Eiksveien 116

Tolv boliger for mennesker med spesielle behov samt fellesrom og personalbase. Bygget er utformet for å oppnå gode lys og utsynsforhold og tilpasning til terreng.

 

Prosjektet har en høy miljøprofil, er et FutureBuilt-prosjekt og er en del av Bærum kommunes Klimastrategi 2030 med BREEAM-NOR nivå Excellent. Prosjektet skal bidra til å teste ut klimavennlige og fremtidsrettede løsninger. Det benyttes massivtre som hovedmateriale og generelt skal alle materialer ha lavt karbonavtrykk.

 

Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, SØK, PGL, lanskapsarkitektur,

Kategori

Bolig - Offentlig - Landskap

Prosjektnavn

Omsorgsboliger Eiksveien 116

Årstall

2019 - 2020

Areal

BRA.: 1300 m2

Sted

Østerås, Bærum

Oppdragsgiver

Bærum Kommune

Byggherre/entreprenør

Byggfokus AS

Entrepriseform

Totalentreprise