Archive

Carpus I

Kontorbygg med laboratorier, lager, representasjon/salg og opplæringsavdeling.   Bygningsmassen er uttrykt som fem frittliggende blokker og en smal langs-gående fløy, sammenbundet av en mellomliggende glassoverbygget «gate». De frittstående blokkene strekker seg frem som en hånd med fem fingre ("carpus") mot Lågen. En hånd som strekker seg etter

0

Mandheimen

I samarbeid med kulturmyndighetene har vi detaljprosjektert gjenoppbyggingen av Mandheimen, etter brann i 2016.   Byggets eksteriør er fredet og fasadene med ny puss og vinduer er gjenoppbygget med tilnærmet likt utseende som opprinnelig bygget i 1913-16. Hele takkonstruksjonen var totalskadet og den er gjenoppbygget i stål

0