Archive

Frogner-aksen

Mulighetsstudiet "Frogner-aksen" ble valgt ut som vinner i minikonkurranse om ny folkehøyskole på Frogner hovedgård i Skien.   Vårt forslag tar utgangspunkt i det flotte historiske anlegget, med hovedbygninger og parkanlegg. Hovedgrepet innebærer å etablere og forsterke aktivitet og romlige kvaliteter langs en sammenhengende akse gjennom hele

0

Vinje forsvarsmuseum

Forprosjekt for videreutvikling av Vinje forsvarsmuseum.   Eksisterende museum holdt ikke lenger samtidsstandard, og for å kunne formidle og beskytte viktig forsvarshistorie trengte Vinje forsvarsmuseum derfor et løft.   Gjennom et idéprosjekt har vi foreslått flere konsepter for videreutvikling av museet:   A) En fornying av forsvarsmuseet B) Et påbygget forsvarsmuseum C) Et

Besøkssenter Skog – Drangedal kommune

Denne mulighetsstudien var ein sentral del av Drangedal kommunes søknad om autorisasjon for Nasjonalt besøkssenter for skog. Søknaden kom til «finalen», saman med to andre kommunar.   Sentrale tema: Kartlegging og vurdering av bygdetunets potensiale som besøkssenter, dagens situasjon og framtidig utvikling. Vise korleis programkrav til besøkssenter

Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad

Prosjektet omfatter forslag til utvikling av Aktivitetsbyen i Fredrikstad, med gangavstand til Gamlebyen.   Dagens resepsjonsbygg med motell og restaurant foreslås utvidet med en innglassing av eksisterende utendørs terrasse, samt ny terrasse som knytter seg til parkområdet med diverse aktiviteter.   I tillegg ble det foreslått oppgradering av campingområdet

Hemnes – Mulighetsstudie omsorgsboliger

Prosjektet omfatter vurdering av muligheter for å etablere 20 omsorgsboliger på Hemnes. Mulighetsstudien tar utgangspunkt i kundens ønskede rom- og funksjonsprogram, og vi presenterer et hovedvolum som vi mener gir den beste løsningen gitt tomtens muligheter og begrensninger.   Fokus i prosjektet har vært ytre rammer og

Mulighetsstudie – gangakser Notodden

Prosjektet omfatter utarbeidelse av løsninger for å utbedre tre gangpassasjer mellom Storgata og Linna (tursti langs Tinnelva) på Notodden. Ønsket er å binde Linna, Telegata og Storgata bedre sammen, og gjøre ganglinjene mellom disse gatene mer tilgjengelige og attraktive.   Foreslått løsning legger vekt på å tydeliggjøre

Vrådalsgate – forprosjekt

Oppdraget innebar forprosjekt med detaljregulering og videreutvikling av skisseprosjekt for terrassehus.   Prosjektet er tilpasset tomtas form og terreng, og er plassert lavt på tomta for å gi best mulige sol- og utsiktsforhold for beboere og naboer.

Mulighetsstudie Mikrohus

Skisseprosjekt med fokus på kompaktdesign og estetikk. Funksjonell kompaktdesign er i dagens samfunn blitt viktigere og viktigere. Mikrohus er det perfekte bevis på hvor mye som er mulig med god design. Visualiseringer: Sør Arkitekter

Konkurranse – Rein mat i sentrum

Gnist er ein idédugnad for Distrikts-Norge og ei konkurranse om å levere dei beste konsepta for utvalde kommunar. Våren 2021 leverte vi forslaget «Rein mat i sentrum»  til innovasjonskonkurranse for Vang kommune.  Oppgåva var «stedsidentitet som utgangspunkt for fremtidens bolig- og næringsmodeller». Vi leverte saman med Telemarksforskning og

Mulighetsstudie for Nesbyen skole

Prosjektet hadde som formål å løse utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og skolens uteareal. Det var ønske om bruk av hjertesone som konsept og en skoleplass med ulike soner for sosialisering og variert fysisk aktivitet.   Hjertesone er et konsept initiert av Trygg Trafikk, der målet er å