Arkitektur handler for oss om å se de gode løsningene og tilpasse byggverket til dets omgivelser til det beste for kunden og miljøet ved at vi samtidig bruker vår fagkunnskap til å sørge for de klimasmarte valgene. Til det kreves det god arkitekturfaglig kompetanse, inngående kjennskap til aktuell forskning og de til enhver tid gjeldende myndighetskrav samt evne til kjapt å skaffe seg oversikt over de førende kommunale planene i det enkelte prosjekt. De nyskapende løsningene blir til i gode og dynamiske prosesser med kunden og de aktuelle brukerne.

 

God arkitektur tar også hensyn til miljøet. Det bidrar vi med ved å ha et bevisst forhold til materialbruk og byggemetoder samt at vi gjerne bistår med vurderinger i forhold til mulig gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. De mest miljøsmarte arealene er de som allerede er bygd!

 

Vi tar hånd om hele prosessen fra regulering og arealplanlegging, til design av bygg, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og selvfølgelig også hele søknadsprosessen. Vårt kontor består av både sivilarkitekter MNAL, landskapsarkitekter MNLA, interiørarkitekter og DAK-operatør/BIM-tekniker.

 

Vår brede kompetanse er vår styrke – gode tverrfaglige prosesser kan vi.

 

 

Vi har Sentral Godkjenning i tiltaksklasse 3.

 

Vi er registrert i StartBANK.

 

Vi er medlem av Grønn Byggallianse og innehar BREEAM NOR AP sertifisering.

 

Vi er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

 

 

SØR arkitekter AS – Søndergaard Rickfelt AS, er et arkitektkontor etablert av Kjell Søndergaard i 1946. I dag er vi 17 ansatte, hvorav 10 eiere, med hovedkontor på Notodden og underkontor i Bø . Vi er opptatt av tett oppfølging og nærhet til våre oppdragsgivere.

 

Som arkitekter har vi et generelt samfunnsansvar for å etablere gode rammer for menneskers liv i tillegg til å forvalte naturgrunnlaget på en best mulig måte. Derfor er kunnskap om naturen, evne til lokal stedstilpasning, inngående kunnskap og erfaring om tilgjengelighet og universell utforming, energiforbruk, god logistikk og økonomi alle viktige faktorer i våre plan- og byggeprosesser.

 

En viktig grunnholdning er å bidra til gode prosesser med oppdragsgiver og offentlig myndighet, noe som legger grunnlag for god stedstilpasning, god arkitektur og de varige, gode løsningene.

 

Kontoret har lang erfaring med plan- og utredningsarbeid og vektlegger god kommunikasjon med oppdragsgiver og offentlig myndighet.

 

Vil du jobbe hos oss?

Vil du jobbe hos oss?

Vi er alltid på utkikk etter nye medarbeidere. Har du kompetanse som kan passe inn hos oss? Send oss gjerne din CV, så tar vi kontakt med deg.

Ta kontakt