Uterom – omsorgsboliger

Uterom – omsorgsboliger

Uteområde tilknyttet tolv boliger for mennesker med spesielle behov. Prosjektet har en høy miljøprofil, er et FutureBuilt-prosjekt og er en del av Bærum kommunes Klimastrategi 2030 med BREEAM-NOR nivå Excellent. Prosjektet skal bidra til å teste ut klimavennlige og fremtidsrettede løsninger.

 

Utearealet stimulerer til variert sosialt samvær, med varierte sittegrupper og enkle aktiviteter som er tilgjengelig for alle. Utstrakt bruk av frodig og variert vegetasjon både for blomstring gjennom vekstsesong, og med bruk av stauder som ressurs i overvannshåndteringen. Gangstier er tydelig markert med kantstein og storgatestein, som både skaper ledelinjer og har en funksjon i overvannshåndtering.

 

Kategori

Bolig - Offentlig - Landskap

Prosjektnavn

Omsorgsboliger Eiksveien 116

Årstall

2019 - 2020

Areal

BRA 1300 m2

Sted

Østerås, Bærum

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Byggherre/Entreprenør

Byggfokus AS

Entrepriseform

Totalentreprise