Uteområde Tinfos

Uteområde Tinfos

Uteområdet til kontoret vårt på Tinfos ble ferdigstilt sommeren 2022. Tidligere var arealet, som nå er beplantet, en rampe for av- og pålessing til tidligere leietager (Posten). Dette arealet er nå fylt igjen og erstattet med gressplen og staudebed. Natursteinsmuren i forkant er forlenget og hullet til varerampen er tettet igjen.

 

Området har nå en hyggelig uteplass opparbeidet med belegning og kantstein, omkranset av plen og blomsterbed. Og vi har fått en hyggelig lunsjplass som brukes fra april til september.
Det er plantet både staudebed og buskfelt, der plantebruken er tilpasset det historiske kulturmiljøet på Tinfos.

 

Katgori

Landskap

Prosjektnavn

Uteområde Tinfos

Årstall

Ferdigstilt 2022

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

Tinfos AS