Steinsenteret Bø

Steinsenteret Bø

Våre landskapsarkitekter har utarbeidet planer for uteområdet til Steinsenteret i Bø, og inspirasjonsskisser for utstillingen innendørs.

 

Uteområdet består av gressflater med innslag av tre, busker og stauder. I tillegg er det brukt ulike dekker for å vise produktene til Steinsenteret i gangsonene, og det er etablert et sitteområde inntil bygget. Parkeringen er nyetablert, og det er gitt plass til vogntog og parkering for bil med henger. Dette har vært viktig for å få til en god logistikk på området.

 

Innendørs har våre skisser blitt brukt som inspirasjon, og Steinsenteret har fått et nytt showroom der de kan vise fra sine produkter ut fra sesong og behov.

 

 

Kategori

Landskap

Prosjektnavn

Steinsenteret Bø

Årstall

2023

Sted

Bø i Midt-Telemark

Oppdragsgiver

Steinsenteret Bø