Stadskleiv Boligområde

Stadskleiv Boligområde

Prosjektet innebærer detaljregulering av nytt boligområde ved Stadskleiv i Bø, Midt-Telemark kommune. Planarbeidet har hatt som hensikt å tilrettelegge for utvikling av boliger med tilhørende anlegg i to felt, der antall boenheter er estimert til 40 i ulike typer og varierende størrelse. Adkomst til området er fra Lundevegen.

 

Arbeidet har omfattet bistand med hele reguleringsprosessen fra oppstart til vedtak i kommunen. Vi har i tillegg gjennomført et skisseprosjekt som illustrerer mulig bebyggelse.

Kategori

Arealplan

Prosjektnavn

Stadskleiv Boligområde

Årstall

2019-2020

Areal

60 400 m2

Sted

Bø i Midt-Telemark

Oppdragsgiver

Forberg Boligutvikling AS