Slippen

Slippen

Mulighetsstudie og forprosjekt for ombygging av Notodden videregående skole, fra skisse til ferdig prosjekt.

 

Som del av skolen ligger Slippen i de gamle slipp-bygningene. Her ligger i dag transport- og logistikklinjen og Ressurssenteret som selvstendige deler av skolen. Ombyggingen vil gi avdelingene et ønsket løft, både ved oppussing av eksisterende lokaler og at nye arealer kan nyttes til kontor og undervisning.

Kategori

Mulighetsstudie - forprosjekt - skole

Prosjektnavn

Slippen Notodden videregående skole

Årstall

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

Notodden videregående skole