Skogenberget omsorgsboliger

Skogenberget omsorgsboliger

Vi ble i 2020 engasjert av Skorve Entreprenør AS for å detaljprosjektere omsorgsboliger for Rødberg kommune. Forprosjekt er tegnet av SIGN Arkitektur, og videre bearbeidet av oss i detaljfasen. I tillegg har vi vært ansvarlig prosjekterende for utearealene.

 

Prosjektet ble ferdigstilt i 2021 og er oppført som trebygg med stenderverk. Bygget inneholder 8 omsorgsboliger, samt fellesarealer og personalrom.

 

 

Kategori

Omsorgsbolig

Prosjektnavn

Skogenberget omsorgsboliger

Årstall

2020-2021

Sted

Rødberg, Nore og Uvdal kommune

Oppdragsgiver

Skorve Entreprenør AS

Areal

900m2