Skavanger skole – uteområde

Skavanger skole – uteområde

Uteområdet er utformet med varierte aktivitets- og oppholdssoner. Det er lekeplasser tilpasset barn på alle trinn, med rolige soner og aktive soner, og med alt fra klatrestativ, sandkasse, trampoliner i bakken, bålplass i skogkanten og en stor kunstgressbane. Det er i tillegg etablert bygg med mekkebod og mulighet for kiosk, samt utesjakk og bordtennis under letak.

 

Nærmest skolebygningen er det etablert en solrik festplass med en takoverbygget scene. Dette fungerer både som et samlingssted for skolen og som en møteplass for lokalbefolkningen.

 

Uteområdet har variert vegetasjon som supplerer den eksisterende grønnstrukturen og knytter området sammen. Dette skaper både gode uterom for lek og sosiale møteplasser, samt gir store permeable overflater der overvann kan infiltreres. Uteområdet og bygger er godkjent BREEAM_NOR Good.

 

Kategori

Offentlig, skole

Prosjektnavn

Skavanger skole

Årstall

2020-2021

Areal

ca. 3500 m2 BTA

Sted

Kongsberg

Oppdragsgiver

Skanska/KKE