Skavanger skole – interiør og løst inventar

Skavanger skole – interiør og løst inventar

Skavanger skole er en fleksibel 1,5-parallell grunnskole på cirka 3.700 kvadratmeter, fordelt på to etasjer, som er oppført i og med massivtre. Bygget har to fløyer knyttet sammen av et åpent amfi, som beskrives som skolens hjerte.

 

Fargekonseptet vi har utarbeidet for bygget ‘Mangfold av farger’ baserer seg på at man ikke benytter hvite vegger, og at alle farger er duse toner med undertoner som fungerer godt med alle himmelretninger. Skolen har godt gjennomlys og tåler mye farge. Hovedfokus for interiør og løst inventar er at alle brukergrupper får dekket sine behov, samt at alt løst inventar ble implementert i fargekonseptet.

 

Å kartlegge bruken av skolen – for å fremskaffe mest mulig tilpassede møbler, samkjøre løst inventar med farge og materialkonseptet – er en viktig jobb for å få et finest mulig helhetsuttrykk. Det har her blitt et klart skille mellom elevsoner og ansattsoner, og alle har fått områder hvor de kan lære på best mulig måte, men også slappe av og prosessere det de lærer i løpet av skoledagen.

Kategori

Interiør - skole - offentlig

Prosjektnavn

Skavanger skole

Sted

Kongsberg

Areal

ca. 3700 m2

Oppdragsgiver

Interiør: Skanska, løst inventar: Kongsberg kommunale eiendom (KKE)