Seljordvarme

Seljordvarme

Nybygg for Seljordvarme, med butikk, kontorer og lager.

 

Bygget er i én etasje med lav butikkdel og høy lagerdel. På hjørnet av butikkdelen mot adkomst føres bygget opp i ett «tårn» med høye glassfasader for å markere butikken.

 

På mesanin i høy lagerdel er det adm. kontorer og tekniske rom. Lagerhall er utrustet med mobile reoler for rask og effektiv vareflyt for butikkens netthandel.

 

Bygget er oppført med betong ringmur og gulv på grunn. Bæresystem i stål med betong messanindekke. Deler av bygget er kledd med behandlet stående trepanel.

Kategori

Næring

Prosjektnavn

Seljordvarme

Årstall

2023

Sted

Nordbygdi Næringspark - Seljord

Oppdragsgiver

Dyrskuvegen 4 AS v/Varmehandel AS

Areal

1500 m2 BTA