Sætre skole

I 2016 vant vi konkurransen om bygging av ny barneskole og nye fellesrom for Notodden ungdomsskole. Utgangspunktet var at eksisterende barneskole skulle rives og nytt bygg oppføres.

 

Prosjektet ble i løpet av prosessen endret til å omfatte både barne- og ungdomsskolen med fokus på å oppgradere eksisterende bygninger og tilføre nødvendig nytt areal.  Nybygget er oppført med bærekonstruksjoner i stål og betong, reisverk i tre. Utvendig kledning i tre for å ta opp elementer fra eksisterende bygg.

 

Prosjektet ble ferdigstilt i juli 2019.

Kategori

Offentlig - Skole - Interiør

Prosjektnavn

Sætre skole

Årstall

2016 - 2019

Areal

BTA.: 1370 m2 nybygg, 8025 m2 rehabilitering

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

Notodden kommune

Byggherre

Betonmast Telemark