Omsorgsboliger Numedalstunet

8 boliger for mennesker med spesielle behov samt fellesrom og personalbase. Kompakt anlegg med rasjonell planløsning,  god logistikk og oversiktlighet. Romslige leiligheter med vekt på bokvalitet og nødvendig plass til hjelpemidler. Dette gir fleksibilitet i forhold til bruk. Vektlagt gode møteplasser, lys og utsikt.

 

Materialer: Tre. Kebony i utvendig trekledning. Passivhus. Vurdert som forbildeprosjekt av husbanken. Mulighetsstudier, skisse og forprosjekt frem til anbudsutsendelse.

 

Foto: Tove Lauluten

Kategori

Offentlig

Prosjektnavn

Omsorgsboliger Numedalstunet

Årstall

2017

Areal

BTA.: 1222 m2

Sted

Veggli

Oppdragsgiver

Rollag Kommune

Byggherre/entreprenør

PK Hus AS

Entrepriseform

Totalentreprise