Omsorgsboliger Nedre Eiker

Åtte omsorgsboliger for mennesker med spesielle behov, samt fellesrom og nødvendige personalrom.

 

Bygget ligger i skrånende terreng og har to etasjer der begge har adkomst til terreng. Det er lagt vekt på å sikre oppholdsrom og uteplasser gode lys og solforhold.

 

Bygningsvolumet er vinklet for å tilpasse eksisterende terrengdrag. Leilighetene har alle oppholdsrom og balkonger mot henholdsvis sør og sør- vest.

Konstruksjoner: Stål og betongkonstruksjoner i 1. etg. Massivtre i 2. etg.
Utvendige materialer: Royalimpregnert panel. Farger er valgt for å dempe fjernvirkningen av bygget og skape kontraster i fasaden.

 

Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, Interiør, SØK, PGL, landskapsarkitektur detaljprosjekt.

Kategori

Bolig - Offentlig - Landskap

Prosjektnavn

Omsorgsboliger, Nedre Eiker

Årstall

2019

Areal

BRA.: 980 m2

Sted

Krokstadelva

Oppdragsgiver

Nedre Eiker Kommune

Byggherre/entreprenør

Byggfokus AS

Entrepriseform

Totalentreprise