Munkerud Miljøbarnehage

6 avdelings barnehage for 108 barn og 22 ansatte. 2. etasje krager ut mot nord noe som gir et godt område for plassering av vogner under tak. Trapp, heis, våtrom og tekniske føringer i en kjerne gjør at man får et kompakt og enkelt bygningsmessig konstruktivt prinsipp.

Fleksibilitet og sambruk av rom var viktig i prosjekteringen, møterom kan benyttes som lekerom, og stellerom/toaletter har lik utforming slik at alle avdelingene kan benyttes av mindre barn.

Innvendige veggoverflater er i massivtre-elementer (gran) med pustende overflater. Linoleum gulvbelegg.

Utvendig kledning er stående furu i ubehandlet kjerneved. Ytterveggselementer har liggende beslag av aluminium i overkant og underkant av vindu.

 

De innovative løsningene

  • Totalentreprenør anskaffet med Best Value Procurement – prinsippene følges også i gjennomføringsfasen*
  • Det bygges i massivtre uten isolasjon i yttervegger (34 cm tykke vegger)
  • Ekstraordinær lav energiramme: 70 kWh/m2 pr år (krav i TEK17 er 135 kwh/m2 pr år!)
  • Prosjektet styrer mot 90% reduksjon av CO2-ustlipp for prosjektet ift. tilsvarende prosjekter
  • Solceller på tak, energibrønner og grønne tak
  • Elektrokromme glass for solavskjerming
  • Utradisjonelt ventilasjonsanlegg – desentralisert anlegg /hybridanlegg

* BVP-prosjekt
Totalentreprenøren er anskaffet etter Best Value Procurement-metoden (BVP), som er velkjent i bla. Nederland. De siste årene har Difi gjennomført ca. 10 pilotprosjekter med anskaffelser iht. BVP-prinsippene, og Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) sitt prosjekt Munkerud Miljøbarnehage, er et av disse.

BREEAM Very Good, fossilfri byggeplass, plusshus, ved bruk av blant annet solceller på tak, energibrønner og grønne tak, elektrokromme glass for solavskjerming, utradisjonelt ventilasjonsanlegg – desentralisert anlegg /hybridanlegg.

Kategori

Offentlig - Barnehage - Massivtre

Prosjektnavn

Munkerud Miljøbarnehage

Årstall

2019

Areal

BRA.: 1000 m2

Sted

Munkerud, Oslo

Tiltakshaver

Omsorgsbygg Oslo KF

Byggherre/entreprenør

Control AS