Mulighetsstudie for Nesbyen skole

Mulighetsstudie for Nesbyen skole

Prosjektet hadde som formål å løse utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og skolens uteareal. Det var ønske om bruk av hjertesone som konsept og en skoleplass med ulike soner for sosialisering og variert fysisk aktivitet.

 

Hjertesone er et konsept initiert av Trygg Trafikk, der målet er å gjøre det sikrere for elever å gå eller sykle til skolen.

 

Mulighetsstudien innebar blant annet kartlegging av trafikksituasjon og uterom, potensiale og problemsoner tilknyttet disse, samt forslag til tiltak og mulig faseinndeling.

Kategori

Mulighetsstudie, landskap og arealplan

Prosjektnavn

Mulighetsstudie – Nesbyen barne- og ungdomsskole

Årstall

2021

Sted

Nesbyen