Mulighetsstudie – gangakser Notodden

Mulighetsstudie – gangakser Notodden

Prosjektet omfatter utarbeidelse av løsninger for å utbedre tre gangpassasjer mellom Storgata og Linna (tursti langs Tinnelva) på Notodden. Ønsket er å binde Linna, Telegata og Storgata bedre sammen, og gjøre ganglinjene mellom disse gatene mer tilgjengelige og attraktive.

 

Foreslått løsning legger vekt på å tydeliggjøre ganglinjer ved bruk av belegning, møblering og belysning. De gamle trafostasjonene langs Linna foreslås tilbakeført med historisk takkuppel, samt belyses for å fungere som peilemerker.

 

Ganglinjen langs Linna binder også sammen sentrum med Industripromenaden og belyses i samme stil. Passasjene mellom Linna og Storgata markeres med elementer i cortenstål og inngangene til hver passasje markeres med en opplyst sokkel i betong.

 

 

Kategori

Mulighetsstudie - Skisseprosjekt - Landskap

Prosjektnavn

Notodden Storgata gangakser

Årstall

2021

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

Notodden kommune