Midt-Telemark Kommunehus

Midt-Telemark Kommunehus

Hovedombygging i forbindelse med sammenslåingen av Sauherad og Bø Kommune.

Inngangssone ble utvidet, toalettfasiliteter bedre skjermet og HC WC etablert i begge etasjer, bedring av lydforhold med ny akustisk himling, oppgradering av selve kommunestyresalen mm.

Prosjektet har fokus på universell utforming, og fleksibilitet i forhold til antall arbeidsplasser og organisering i ny kommune.

 

 

Tett samarbeid med Trine Hjelle i interiørarkitektfirmaet «annet format»

Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, SØK

Kategori

Offentlig - Kontor

Prosjektnavn

Midt-Telemark Kommunehus

Årstall

Ferdigstilt 2019

Entrepriseform

Totalentreprise