Mandheimen

Mandheimen

I samarbeid med kulturmyndighetene har vi detaljprosjektert gjenoppbyggingen av Mandheimen, etter brann i 2016.

 

Byggets eksteriør er fredet og fasadene med ny puss og vinduer er gjenoppbygget med tilnærmet likt utseende som opprinnelig bygget i 1913-16. Hele takkonstruksjonen var totalskadet og den er gjenoppbygget i stål og tekket som opprinnelig med skiferstein og båndtekket zink. Den opprinnelige bærestrukturen i bygget var i betong og ble sterkt skadet som følge av manglende vedlikehold gjennom årtier, og er nå utbedret med elektrolytt som re-alkaliseringen av denne.

 

Interiøret i bygget er derimot ikke fredet og har gjennomgått en forvandling til nå å inneholde 8 stk. omsorgs- og avlastningsboliger for barn og unge med spesielle behov i første og andre etasje.

 

Tredje og fjerde etasje er innredet til kontorfunksjoner for PP tjenesten, barnevern, tildelingskontoret og koordinerende enhet med tilhørende møtefasiliteter samt konferanse- og undervisningsrom.

 

Prosjektet ble tildelt Tinn kommunes byggeskikkpris i 2020.

 

Kategori

Gjenoppbygging

Prosjektnavn

Mandheimen

Årstall

2017-2020

Sted

Rjukan, Tinn kommune

Oppdragsgiver

A til Å Entreprenør AS