Konkurranse – Rein mat i sentrum

Konkurranse – Rein mat i sentrum

Gnist er ein idédugnad for Distrikts-Norge og ei konkurranse om å levere dei beste konsepta for utvalde kommunar.

Våren 2021 leverte vi forslaget «Rein mat i sentrum»  til innovasjonskonkurranse for Vang kommune.  Oppgåva var «stedsidentitet som utgangspunkt for fremtidens

bolig- og næringsmodeller».

Vi leverte saman med Telemarksforskning og firmaet Mat og Fat – og gjekk til finalen.

No signaliserer kommunen at dei vil involvere forslaget vårt i utviklinga av sentrum.

 

 

Rein mat i sentrum tek utgangspunkt i at Vang sentrum treng:

-ein uformell, open og inviterande møteplass som midtpunkt i eit levande bygdesentrum

-eit lett tilgjengeleg utsal for lokale matskattar

-nye arbeidsplassar basert på lokale ressursar

-varierte, lettbudde og sentrumsnære bustader

 

For å oppnå måla er det fokusert spesielt på:

-ny bruk av tome hus i sentrum

-verdiskaping med grunnlag i lokale råvarer, spesielt lokalt reinskjøt,

ein ressurs som i dag går ut av distriktet for foredling og sal.

Kategori

Konkurranse

Prosjektnavn

Rein mat i sentrum

Årstall

2021

Sted

Vang i Valdres

Oppdragsgiver

Vang kommune/DOGA og Nordic Edge