Kolumbarium – Notodden gravlund

Kolumbarium – Notodden gravlund

Kolumbariet på Notodden gravlund er landets første urnevegg etter ny gravplassforskrift fra 1.1.2022. Vi har vært prosjekterende landskapsarkitekt og arkitekt – fra idé til ferdigstillelse.

 

Kolumbariet er etablert inn mot en skråning på nedre gravlund som en naturlig forlengelse av den nye, navnede minnelunden. Veggen er godt synlig fra øvre gravlund og utgjør et fokuspunkt som man visuelt trekkes mot. Den eksisterende trerekken definerer rommet i bakkant. Skråningskanten er gravd vekk, og det er satt opp en natursteinsmur som er sikret av et smijernsrekkverk på toppen. Ut mot prosesjonsveien blir natursteinsmuren fundament for en benk på hver side av urneveggen.

 

Selve urneveggen er støpt med en kjerne av tilnærmet hvit betong og består av to bueformete vegger med urnerom både ut mot prosesjonsveien og inn mot skråningen. Urnerommene har en «dør», en frontplate i syrefast stål som er skrudd fast til betongkjernen. På døren blir det montert en navneplate i messing med mørk gravering.

 

Notodden gravlund, inkludert kolumbariet, ble tildelt Notodden kommunes byggeskikkpris i 2022.

Kategori

Offentlig/Landskap

Prosjektnavn

Notodden Gravlund

Årstall

Utført 2017-2021

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

Notodden kirkelige fellesråd