Industriområde Hydroparken

Industriområde Hydroparken

Etablering av ny hovedadkomst til Hydroparken, parkeringsområde og park gjennom verdensarv og den fredede Hydroparken tidl. industriparken. Bevaring, ny interpretasjon og tilbakeføring til det opprinnelige har vært viktige stikkord i dialog med statsforvalteren. Ombygging i 3 trinn.

Kategori

Landskap

Prosjektnavn

Adkomst industriområde hydroparken

Årstall

2020- d.d

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

Hydroparken AS

Rolle

Prosjektansvarlig LARK

Byggestart

Sommer 2021