Industripromenaden

Våren 2019 vant vi konkurransen om å lage skisser til et innovativt aktivitetsanlegg langs Heddalsvannet med det man ønsker skal bli en Industripromenade i Notodden.

 

Vi utformet et helhetskonsept av den sammenhengende Industripromenaden. Med tegninger og illustrasjoner synliggjøres en visjon for promenaden slik at en kan  igangsette mindre tiltak av en sammenhengende og mer omfattende helhet.

Design av elementene i Industripromenaden knyttes til en designmal som kan danne grunnlag for at grunneiere/aktører i området kan gjennomføre sine egne prosjekter, men innenfor denne malen som sikrer kvalitet og helhet.

Promenaden skal også bli en viktig del av formidling av verdensarven.

Kategori

Offentlig - Landskap - Kultur

Prosjektnavn

Industripromenaden

Årstall

2019

Sted

Notodden

Oppdragsgiver

Notodden kommune