Enebolig, Høgås sør

Bolig og garasje i skrånende terreng med leilighet i underetasje. Hjørnetomt med flott utsikt mot nord og vest. Kompakt bygningskropp med saltak som åpner seg mot utsikten.

 

Bygget er prosjektert med vekt på universell utforming og tilfredsstiller husbankens krav i forhold til areal og tilgjengelighet. Materialbruk: Sekkeskurt tegl med pergola/veranda i tre. Lektetekking på tak. Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt, SØK, Landskapsarkitektur. 

Kategori

Bolig

Prosjektnavn

Enebolig, Høgås Sør

Årstall

2018

Areal

BRA.: 200 m2

Sted

Høgås, Notodden

Oppdragsgiver

Robert Haugen

Byggherre/entreprenør

Tuddal byggtjeneste AS/ Flis og Murmester AS/ Geir Murstad AS