Hemnes – Mulighetsstudie omsorgsboliger

Hemnes – Mulighetsstudie omsorgsboliger

Prosjektet omfatter vurdering av muligheter for å etablere 20 omsorgsboliger på Hemnes. Mulighetsstudien tar utgangspunkt i kundens ønskede rom- og funksjonsprogram, og vi presenterer et hovedvolum som vi mener gir den beste løsningen gitt tomtens muligheter og begrensninger.

 

Fokus i prosjektet har vært ytre rammer og hovedgrep. Videre detaljer utarbeides i et påfølgende skisseprosjekt når bygningsvolum er avklart.

Kategori

Mulighetsstudie

Prosjektnavn

Hemnes omsorgsboliger

Årstall

2022

Sted

Hemnes, Aurskog-Høland

Oppdragsgiver

Aurskog-Høland kommune