Hamaren Aktivitetspark

Fyresdal kommune gav oss utfordringen i å lage universell tilgjengelighet rundt «Hamaren». Hamaren er bratt berg rett i Fyresdalsvannet, og området har i all tid vært utilgjengelig.

 

Fyresdal kommune ønsket attraksjonsverdi og omdømmebygging og i vår besvarelse ønsket vi at vandringen skulle gi ulike opplevelser av åpenhet/lukkethet, og ulike romopplevelser og plassdannelser. Gjennom formelementer blant annet fra tømmerrenner laget vi sekvenser med «trygg og skjermet» vandring. Dette i kontrast til områder med bare viresikring. Vandringen er gitt ulike stoppplasser med sittemuligheter. Andre plasser er det tilgang til berg og bade / fiskeplasser.

 

Man beveger seg gjennom «rommet med limtrebuer». Disse var tenkt konstruktive med hengende opplegg forbi det bratteste partiet.

 

Limtrebuene er brukt som ikon for Hamaren Aktivitetspark og prosjektet har høstet mye oppmerksomhet og omtale.

 

Prosjektet vant INNOVASJONSPRIS FOR LANDSKAPSARKITEKTUR 2017, internasjonal pris for universell tilgjengelighet ZERO-konferanse Wien 2017, og ble publisert i NLAs årbok 2020

Kategori

Landskap - Tursti - Tilgjengelighet

Prosjektnavn

Hamaren Aktivitetspark

Årstall

2017

Areal

-

Sted

Fyresdal

Oppdragsgiver

Fyresdal kommune