Gvarvgata 100

Vi har utarbeidet reguleringsplan som legger til rette for etablering av boliger med tilhørende anlegg på den gamle bygdeheimstomta i Gvarv sentrum. Arealet som ligger i trekanten mellom Hørtevegen og Gvarvgata er også tatt med i planområdet, og omreguleres til offentlig parkareal.

 

Vi har foreslått å bruke tun som bebyggelsesstruktur med intensjonen å tilrettelegge for at felles uteområder og lekeplass kan være en møteplass samtidig som de er beskyttet mot trafikk og støy. Denne type struktur betyr også at det kan dannes aktive gatefasader uten å lage uattraktive baksider.

Kategori

Arealplan

Prosjektnavn

Gvarvgata 100

Årstall

2020

Planfase

Vedtatt plan

Areal

12.500 m2

Sted

Gvarv, Midt-Telemark kommune

Oppdragsgiver

Gvarvgata 100 AS