Gulset senter

Skisseprosjekt for Gulsetsenteret.

Skisser og visualisering av mulig påbygg med Leiligheter.

Forslag til utforming av nabobygninger, trafikkløsning og utearealer/torg mellom eksisterende Gulsetsenter og nye bolig- og næringsarealer.

Kategori

Skisseprosjekt

Prosjektnavn

Gulset senter

Årstall

2019

Areal

-

Sted

Gulset, Skien

Oppdragsgiver

Søndre Viken Eiendomspartner AS