Roaldkvamhagen

Roaldkvamhagen

Vi har bistått med detaljregulering av Gamleveg 31 i Bø i Telemark. Arbeidet har omfattet hele planprosessen fra oppstart til behandling hos kommunen, samt skisseprosjekt for å illustrere mulig bebyggelse.

 

Formålet med prosjektet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg i Bø sentrum, med kort avstand til sentrumsfunksjoner. Det er lagt opp til et L-formet bygg i 4-5 etasjer med 35 leiligheter av ulik størrelse. Bygget består av en variasjon i leilighetstyper fra mindre 2-roms til større 5-roms, og tilbyr boligtyper som passer for ulike familiesituasjoner. Byggets organisering gjør at felles hage blir et naturlig samlingspunkt og møteplass for de som ønsker det. Hovedvekten av leilighetene er gjennomgående og har privat balkong/terrasse vendt mot felles uteareal.

Kategori

Detaljreguleringsplan - Bolig

Prosjektnavn

Gamleveg 31 - Midt-Telemark kommune

Årstall

2021

Sted

Bø i Telemark

Oppdragsgiver

Roaldkvamhagen AS