Detaljreguleringsplan Gamleveg 31

Detaljreguleringsplan Gamleveg 31

Vi har bistått med detaljregulering av Gamleveg 31 i Bø i Telemark. Arbeidet har omfattet hele planprosessen fra oppstart til behandling hos kommunen, samt skisseprosjekt for å illustrere mulig bebyggelse.

 

Formålet med prosjektet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg i Bø sentrum, med kort avstand til sentrumsfunksjoner. Det er lagt opp til blokkbebyggelse i 4-5 etasjer med 35 leiligheter av ulik størrelse. Bebyggelsen består av en variasjon i leilighetstyper fra mindre 2-roms til større 5-roms, og tilbyr boligtyper som passer for ulike familiesituasjoner. Bebyggelsens organisering gjør at felles uteareal blir et naturlig samlingspunkt og møteplass for de som ønsker det. Hovedvekten av leilighetene er gjennomgående og har privat balkong/terrasse vendt mot felles uteareal.

Kategori

Detaljreguleringsplan

Prosjektnavn

Gamleveg 31 - Midt-Telemark kommune

Årstall

2021

Sted

Bø i Telemark

Oppdragsgiver