Funkelia Fritidsleiligheter

66 fritidsleiligheter i forbindelse med Kongsberg skisenter fordelt på to husgrupper. Volumene er delt opp i tre bygningskropper som bindes sammen av åpne trapperom.

 

Varierende møneretning og høydeplassering gir variasjon i utrykket og tilpasser byggene til terrenget. Byggene fremstår som klare former i landskapet. Fargebruken tar sikte på å dempe fjernvirkningen og knytter seg til fargene i naturen.

 

Mulighetsstudier, skisseprosjekt, detaljprosjekt, SØK.

 

Foto: Tove Lauluten

Kategori

Bolig - Fritidsleiligheter - Regulering

Prosjektnavn

Funkelia Fritidsleiligheter

Årstall

2009-2011

Areal

BRA.: 3522 m2 pr. husgruppe. Totalt 7044m2

Sted

Kongsberg

Oppdragsgiver

Kongsberg – Nærings og Turistutvikling AS (KNTU)

Byggherre/entreprenør

Veidekke AS

Entrepriseform

Totalentreprise