Frogner-aksen

Frogner-aksen

Mulighetsstudiet “Frogner-aksen” ble valgt ut som vinner i minikonkurranse om ny folkehøyskole på Frogner hovedgård i Skien.

 

Vårt forslag tar utgangspunkt i det flotte historiske anlegget, med hovedbygninger og parkanlegg. Hovedgrepet innebærer å etablere og forsterke aktivitet og romlige kvaliteter langs en sammenhengende akse gjennom hele Frogner hovedgård. Nytt og gammelt flettes sammen gjennom et samlende landskapsgrep, og anlegget tilføyes nytt undervisningsbygg, internat og sosiale rom.

 

Hage og uteområder utvides, og det etableres forskjellige soner som flyter over i hverandre. Med romelementer som belegning, vegetasjon og møblering, dannes et variert, men sammenhengende friområde i hele gårdens lengde.

Kategori

Mulighetsstudie

Prosjektnavn

Frogner hovedgård - mulighetsstudie

Årstall

2023

Sted

Skien

Oppdragsgiver

Kristiania Eiendom AS