Evjudalen fritidspark

Evjudalen fritidspark

Møblering og installasjoner i Evjudalen i Bø.

 

Fritidsparken er fritt tilgjengelig og har en universelt utformet turveg med møtepunkter, som kombinerer bevegelsesglede og lekende trening med varierte steder å sitte.

 

Vi har etablert multifunksjonelle sitte-, leke- og treningsobjekter med lokalt tilvirket heltre fra Tinnoset sag som bærende hovedmateriale. Leke- og treningsobjektene er varierte. Noen har et intuitivt og gjenkjennelig bruksområde, mens andre er uten en klart definert funksjon. Vårt ønske er at de skal invitere til variert bevegelse og kreativ bruk.

 

De nærmere 20 spesialdesignede benkene er tilvirket av det lokale firmaet Schia møbelsnekkeri, og binder turvegnettet i dalen sammen. Benkene er plassert med fokus både på visuell orientering gjennom området, en spennende vandring, og gode og varierte sitte- og væresteder.

 

Området er belyst med parkbelysning, men noen av leke- og treningsinstallasjonene er i tillegg punktbelyst, slik at området også får visuelt fokus og bruksverdi når det er mørkt.

 

Publisert i Park & Anlegg nr. 8 2020

Kategori

Landskap

Prosjektnavn

Evjudalen fritidspark i Bø, delprosjekt møblering og installasjoner

Årstall

2015-2017

Sted

Bø, Midt-Telemark kommune

Oppdragsgiver

Bø kommune

Areal

Ca. 25 av 50 dekar