Detaljregulering Nordbøåsen felt A

Detaljregulering Nordbøåsen felt A

Prosjektet omfatter detaljregulering av et større område i Nordbøåsen i Midt-Telemark (tidligere Bø) kommune. Formålet er å tilrettelegge for 106 nye eneboligtomter og 6 områder for konsentrert bebyggelse, til sammen ca. 160 nye boenheter.

 

Det er lagt stor vekt på god terrengtilpasning og bevaring av viktige høydedrag i området. Boligområdet bindes sammen av et nettverk av gangstier og friområder, som også knytter seg til omkringliggende bolig- og friluftsområder.

 

Arbeidet inkluderer skisseprosjekt med forslag til utomhusplan og bebyggelse, i tillegg til bistand gjennom hele reguleringsprosessen.

Kategori

Regulering

Prosjektnavn

Detaljregulering Nordbøåsen felt A

Årstall

2021

Sted

Bø i Telemark

Tiltakshaver

Oppheimjordet Utvikling AS, Hovden Hytteservice AS og OAH Invest

Areal

178 daa