Detaljregulering Gregars veg 90

Detaljregulering Gregars veg 90

Prosjektet omfatter detaljregulering av Gregars veg 90 i Midt-Telemark (tidligere Bø) kommune, der formål er å tilrettelegge for konsentrert bebyggelse med etablering av boliger i rekke og tomannsbolig, og tilhørende anlegg.

 

Arbeidet inkluderer et skisseprosjekt med forslag til utomhusplan og bebyggelse, i tillegg til hele reguleringsprosessen.

Kategori

Arealplan

Prosjektnavn

Detaljregulering Gregars veg 90

Årstall

2021

Areal

2 469 m2

Sted

Bø i Telemark

Tiltakshaver

Gregars veg 90 AS