Detaljregulering for Maurtuva barnehage

Detaljregulering for Maurtuva barnehage

Prosjektet omfatter utarbeidelse av plankart og situasjonsplan for ny trafikk- og parkeringsløsning ved Maurtuva barnehage i Bø i Midt-Telemark kommune.

 

Vesentlig for prosjektet er å oppnå en trafikksikker løsning for barna i barnehagen ved levering og henting. Det har også vært viktig å få en trafikksikker løsning for skolebarn som har vegen forbi barnehagen som skoleveg.

Kategori

Regulering

Prosjektnavn

Detaljreguleringsplan for veg og leikeområde ved Maurtuva Barnehage

Årstall

2022

Sted

Bø i Telemark

Oppdragsgiver

Midt-Telemark kommune

Areal

10 daa