Carpus I

Carpus I

Kontorbygg med laboratorier, lager, representasjon/salg og opplæringsavdeling.

 

Bygningsmassen er uttrykt som fem frittliggende blokker og en smal langs-gående fløy, sammenbundet av en mellomliggende glassoverbygget «gate». De frittstående blokkene strekker seg frem som en hånd med fem fingre (“carpus”) mot Lågen. En hånd som strekker seg etter elvas krefter, med inspirasjon til aktivitet. Bygningskroppen er plassert i nord/syd retning og viderefører landskapets og Lågens myke linjeføring med et buet bygg.

 

Kjelleren er i plasstøpt betong, mens bærekonstruksjonen over bakken er i stål og prefabrikkert betong. Fasadene er kledd med hvit tegl (Thooui) med beslag i Zink og lakkert aluminium. Utvendige rømningstrapper og synlig teglbæring i galvanisert stål. Sibirsk lerk som kledning under alle gesimser og i fasadedekor/ lektekledning. Vinduer og glasspartier i aluminium med sol/varmereflekterende glass.

 

Prosjektet ble tildelt Kongsberg kommunes arkitekturpris i 2001.

Kategori

Kontorbygg

Prosjektnavn

Carpus

Årstall

2000-2001

Sted

Kongsberg

Oppdragsgiver

Kongsberg Næringseiendom AS / Kongsberg Simrad AS

Areal

ca. 18 300 m2 BRA